Informatiepagina's

Lees hier meer over de organisatie van Dordt voor Oekraïne

Preventiebeleid Sociale Veiligheid

Binnen Dordt voor Oekraïne zijn een groot aantal vrijwilligers actief vanuit verschillende organisaties. Zij werken met een kwetsbare groep Oekraïense vluchtelingen. Sociale Veiligheid is daarmee een belangrijk thema.

Aannamebeleid vrijwilligers
Vrijwilligers worden geworven via vrijwilligersvacatures op de website Dordt voor Oekraïne. Zij melden zich direct bij de vragende organisatie of bij de stichting Samen Dordt, die als penvoerder fungeert voor het platform.  Aangemelde vrijwilligers worden via de vragende organisaties gescreend of via stichting Samen Dordt. In dat laatste geval wordt er een telefonische intake gedaan en wordt er ofwel een referentie nagetrokken of er vindt een persoonlijk gesprek plaats. De vrijwilliger kan daarna op proef meedraaien. Blijkt het vrijwilligerswerk een goede match, dan wordt er een vrijwilligerscontract aangeboden en gaat de vrijwilliger onderdeel uitmaken van het vrijwilligersteam.

Aannamebeleid ad-hoc klussen
Vrijwilligers voor ad-hoc klussen, zoals het in elkaar schroeven van kasten of opmaken van bedden, worden met name via facebook geworven. Zij staan onder begeleiding van een medewerker en komen niet direct in contact met Oekraïense vluchtelingen.

VOG-aanvraag
Voor vrijwilligers die in nauw contact met Oekraïense vluchtelingen werken, wordt door stichting Samen Dordt of door een van de partnerorganisaties een VOG aangevraagd. Hier zijn voor de vrijwilliger geen kosten aan verbonden.

Vier ogen principe
Voor de ad hoc-vrijwilligers of vrijwilligers van wie de VOG aanvraag nog loopt, geldt het vier ogen principe. Zij werken onder toezicht van andere vrijwilligers of een medewerker en zijn nooit alleen in het contact met Oekraïense vluchtelingen.

Gedragscode
Alle vrijwilligers die in nauw contact met Oekraïense vluchtelingen werken worden geïnformeerd over de gedragscode. Deze maakt onderdeel uit van het vrijwilligerscontract dat we vrijwilligers vragen te tekenen voordat zij opgenomen worden in een van de vrijwilligersteams van Dordt voor Oekraïne.

Vertrouwenscontactpersoon
Als vertrouwenscontactpersoon voor Dordt voor Oekraïne heeft Nell de Jong zich beschikbaar gesteld. Zij is momenteel vertrouwenscontactpersoon bij de stichting Samen Dordt. Nell is bereikbaar op n.dejong@samendordt.nl

Extern vertrouwenspersoon
Naast Nell is er ook een extern vertrouwenspersoon beschikbaar voor Dordt voor Oekraïne. Ruth Driesprong heeft zich daartoe bereid verklaard. Anne kan naar haar doorverwijzen als de situatie daarom vraagt.

Wil je op de hoogte blijven?
Meld je dan nu aan en ontvang een wekelijkse update direct in je mailbox.