Ik zoek hulp

Heb je hulp nodig? Bel de Hulplijn: 078 200 1079

Ви підпадаєте під дію « Директиви про тимчасовий захист» і ви є зареєстровані у муніципалітеті? Тоді ви можете отримати підтвердження місця проживання в IND.

На даний момент українці (або особи, які легально проживали в Україні під час початку війни) можуть подати запит на стікер у паспорті в IND. Ця наклейка є доказом того, що вони залишаються тут на підставі «Директиви про тимчасовий захист.» Це дає їм доступ, серед іншого, до ринку праці. ЄС активував директиву 4 березня 2022 року. Це означає, що люди, які тікають від війни в Україні, отримають захист у державах-членах Європейського Союзу.

Valt u onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming en staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan kan u een bewijs van verblijf ophalen bij de IND.

Op dit moment kunnen Oekraïners (of mensen die rechtmatig in Oekraïne verbleven tijdens het uitbreken van de oorlog) bij de IND een sticker aanvragen in hun paspoort. Deze sticker is het bewijs dat zij hier verblijf hebben op grond van de Richtlijn tijdelijk bescherming. Daarmee hebben zij toegang tot onder andere de arbeidsmarkt. De EU heeft op 4 maart 2022 de richtlijn geactiveerd. Deze houdt in dat mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten, bescherming krijgen in de lidstaten van de Europese Unie.

На даний момент переселенцю з України для працевлаштування потрібен BSN номер (номер служби громадянина). З 1 листопада стікер (підтвердження місця проживання) також є обов’язковим.

Муніципалітет Дордрехта надає автобуси для отримання підтвердження місця проживання в локаціях IND. Ці автобуси безкоштовні. Ви повинні самостійно забрати це підтвердження.. Ніхто інший не зможе зробити це за вас. Більше інформації про автобуси буде згодом. Також є можливість самостійно записатися на прийом до IND на зручний для вас час. Якщо ви записалися самі, вам також потрібно організувати транспорт до локації самостійно. У вас призначена зустріч з IND пізніше, і ви хотіли б приєднатися до автобусів? Тоді ми просимо вас скасувати власну зустріч.

Op dit moment heeft een ontheemde uit Oekraïne een BSN nummer nodig om te kunnen werken. Vanaf 1 november is ook de sticker (bewijs van verblijf) verplicht.

De gemeente Dordrecht zorgt voor bussen om het bewijs van verblijf op te halen bij een IND-locatie. Deze bussen zijn gratis. U moet het bewijs zelf ophalen. Iemand anders kan dit niet voor u doen. Meer informatie over de bussen volgt zo snel mogelijk.

Het is ook mogelijk om zelf een afspraak te maken met de IND op een moment dat u goed uitkomt. Als u zelf een afspraak heeft gemaakt moet u ook zelf voor vervoer zorgen. Heeft u een afspraak bij de IND op een later moment en wilt u graag met de bussen mee? Dan vragen wij u om uw eigen afspraak af te zeggen.

Взяти з собою на прийом 

Для того, щоб отримати підтвердження про місце проживання, необхідно принести на прийом такі документи:


Meenemen naar de afspraak

Om het bewijs van verblijf op te halen moet u de volgende documenten meenemen naar de afspraak:


Заповнити формуляр про надання притулку та декларацію про відсутність судимості

Ви повинні заповнити 2 формуляри від IND під час зустрічі у пункті видачі: формуляр про надання притулку та декларацію про відсутність судимості. Переклад обох формулярів українською, російською та англійською мовами можна отримати в центрі прийому. Співробітники можуть допомогти вам заповнити ці формуляри. Вони розмовляють українською, російською чи англійською мовами відповідно.

Прохання про надання притулку
Ваша заява на проживання згідно з Директивою про тимчасовий захист офіційно починається з моменту реєстрації в муніципалітеті. Однак ви повинні підписати форму заявки на місці отримання. Ця форма називається M35H і є офіційною заявою про надання притулку. Це стосується всіх віком від 15 років. Вашим дітям менше 15 років? Вони будуть внесені у вашу анкету пізніше. Тому важливо записати на зустріч своїх дітей і взяти їх із собою на прийом.

Оскільки ви підпадаєте під дію Директиви про тимчасовий захист, ваші права відрізняються від прав стандартної заяви про надання притулку. Це означає, що ви можете відразу працювати в Нідерландах. Ви також не будете проходити співбесіду з представником IND. Ця директива дійсна щонайменше до 4 березня 2023 року. До цього часу ви не отримаєте рішення щодо вашої заяви про надання притулку.

Декларація про відсутність судимості
Усі особи віком 12 років і більше також заповнюють декларацію про відсутність судимості. У цій декларації ви вказуєте, чи чинили ви коли-небудь кримінальне правопорушення чи злочин. Ви також ставите свій підпис на цьому формулярі.

Asielaanvraag en antecedentenverklaring invullen

Je moet tijdens je afspraak bij de ophaallocatie 2 formulieren van de IND invullen: een voor de asielaanvraag, en een antecedentenverklaring. Op de opvanglocatie vind je een vertaling van beide formulieren in het Oekraïens, Russisch en Engels. Ook zijn er medewerkers (hosts) die je kunnen helpen om deze formulieren in te vullen. Zij spreken Oekraïens, Russisch of Engels.

Asielaanvraag
Je aanvraag voor verblijf onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming start officieel als je je inschrijft bij de gemeente. Wel moet je bij de ophaallocatie je handtekening zetten op een aanvraagformulier. Dit formulier heet de M35H en is de officiële asielaanvraag. Dit geldt voor iedereen vanaf 15 jaar. Zijn je kinderen jonger dan 15 jaar? Dan komen zij op jouw aanvraagformulier te staan. Het is daarom belangrijk om voor al je kinderen een afspraak te maken en hen mee te nemen naar je afspraak.

Omdat je onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt, zijn je rechten anders dan bij een standaard asielaanvraag. Dat betekent dat je meteen mag werken in Nederland. Ook krijg je geen gesprek met iemand van de IND. Deze richtlijn geldt in elk geval tot 4 maart 2023. Tot die tijd krijg je geen beslissing op je asielaanvraag.

Antecedentenverklaring

Iedereen van 12 jaar en ouder vult ook een antecedentenverklaring in. In deze verklaring geef je aan of je ooit een strafbaar feit of misdaad hebt gepleegd. Op dit formulier zet je ook jouw handtekening.

IND перевіряє особисті дані

Співробітник IND у пункті видачі перевірить також:

Наклейка або картка (O-документ)

Як доказ проживання в Нідерландах ви отримуєте наклейку в паспорті або на окремому папері. В деяких випадках вам видадуть картку (O документ). Тоді співробітник IND сфотографує вас у місці отримання. Ви отримаєте наклейку негайно. Ви отримаєте картку пізніше, тому що IND спочатку має зробити її для вас. Виготовлення картки займає 3 тижні після того, як IND сфотографує вас у місці отримання.

Незабаром ви зможете отримати цю картку в Амстердамі (Bijlmerdreef 1289, 1103 TV). Вам не потрібно домовлятися про зустріч. Для вашої дитини (дітей) також була виготовлена картка? Якщо так, будь ласка, привезіть їх до Амстердама. Ви не можете забрати картку для своїх дітей, вони повинні зробити це самі. Щоб дізнатися більше про конкретні дати, відвідайте веб-сайт IND.

Для ваших прав немає значення, чи отримуєте ви наклейку або картку. Вони мають однакову юридичну силу. Дізнайтесь, у яких випадках ви отримаєте наклейку та коли ви отримаєте картку.

IND controleert gegevens

Een medewerker van de IND bij de ophaallocatie controleert het volgende:

Sticker of pasje (O-document)

Als bewijs van verblijf in Nederland krijg je een sticker in je paspoort of op een los papier. Soms krijg je een pasje (O-document). Een IND-medewerker maakt dan een foto van je op de ophaallocatie. De sticker krijg je meteen. Het pasje krijg je later, omdat de IND deze eerst voor je moet maken. Het pasje maken duurt 3 weken nadat de IND een foto van je heeft gemaakt op de ophaallocatie.

Binnenkort kan je dit pasje zelf ophalen in Amsterdam (Bijlmerdreef 1289, 1103 TV). Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Is er ook een pasje gemaakt voor je kind(eren)? Neem die dan mee naar Amsterdam. Je kan het pasje niet ophalen voor je kinderen, dit moeten zij zelf doen. Kijk voor meer informatie over specifieke data op de website van de IND.

Het maakt voor je rechten niet uit of je een sticker of pasje krijgt. Deze zijn voor iedereen gelijk. Lees wanneer je een sticker en wanneer je een pasje krijgt.

Ви отримаєте наклейку у паспорт

Ви отримаєте наклейку на окремому аркуші паперу

Ви отримаєте картку
Je krijgt een sticker in je paspoort
Je krijgt een sticker op een los papier
Je krijgt een pasje
У вас є наклейка чи картка (О-документ): що це означає?

Ви отримали наліпку в паспорт? Прочитайте інформацію на флаєрі “Перебування у Нідерландах: що це означає для мене?” своєю рідною мовою:

Ви отримали картку (О-документ)? Прочитайте інформацію на флаєрі “Перебування у Нідерландах: що це означає для мене?” своєю рідною мовою:

Je hebt sticker of pasje (O-document): wat betekent dit?

Heb je een sticker ontvangen? Lees informatie in de folder ‘Verblijf in Nederland: wat betekent dat voor u?’ in je eigen taal:

Heb je een pasje (O-document) ontvangen? Lees meer informatie in de folder ‘Verblijf in Nederland: wat betekent dat voor u?’ in je eigen taal: